Freedom

Freedom Na... Freedom Na...
我有点闷 因为有你 我无法飞奔
还我

Freedom Na... Freedom...
我有点冷 还我自由 不为你心疼
不欠你什么

Na...Its My Freedom Na...
不再受感情的锁困 不愿让你控制我的一生
只要 Na...That's My Freedom Na...
你所谓的爱情不过 是种借口 让我失去自我 失去自由